Interests
avatar

Vũ Tiến Thành

1
5
0
 • Tốt nghiệp bằng giỏi Kỹ sư công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 2017 (hệ văn bằng 2).
 • Thạc sĩ Vũ Tiến Thành, với kinh nghiệm trên 10 năm giảng dạy cho các học sinh, sinh viên, đã đào tạo nhiều lứa học sinh, sinh viên giỏi. Đạt danh hiệu thi đua các cấp.
 • Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2009, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Giải nhì cuộc thi "Thiết kế đồ dùng dạy học tỉnh Vĩnh Phúc 2008".
 • Công trình công bố:
 • 1) Tạp chí Khoa học (Journal of Science), Volume 60, Number 2, 2015.
 • Vũ Quốc Chung, Vũ Tiến Thành: Tìm hiểu về đào tạo thạc sĩ giáo dục toán học ở tiểu học tại trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
 • 2) Bộ sơ đồ tư duy dành cho Toán tiểu học.
 • 3) Founder kênh dạy học toán SimpleMaths với nhiều video bài giảng hấp dẫn và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng giáo viên, phụ huynh và học sinh trong cả nước.
Vũ Tiến Thành
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Vũ Tiến Thành

ABOUT
 • Tốt nghiệp bằng giỏi Kỹ sư công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 2017 (hệ văn bằng 2).
 • Thạc sĩ Vũ Tiến Thành, với kinh nghiệm trên 10 năm giảng dạy cho các học sinh, sinh viên, đã đào tạo nhiều lứa học sinh, sinh viên giỏi. Đạt danh hiệu thi đua các cấp.
 • Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2009, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Giải nhì cuộc thi "Thiết kế đồ dùng dạy học tỉnh Vĩnh Phúc 2008".
 • Công trình công bố:
 • 1) Tạp chí Khoa học (Journal of Science), Volume 60, Number 2, 2015.
 • Vũ Quốc Chung, Vũ Tiến Thành: Tìm hiểu về đào tạo thạc sĩ giáo dục toán học ở tiểu học tại trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
 • 2) Bộ sơ đồ tư duy dành cho Toán tiểu học.
 • 3) Founder kênh dạy học toán SimpleMaths với nhiều video bài giảng hấp dẫn và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng giáo viên, phụ huynh và học sinh trong cả nước.
TOP COURSES
Loading...