Interests

Bí quyết giao tiếp để thành công

Khóa học phù hợp với những người đã, đang gặp các vấn đề về giao tiếp, không tự tin, không thể diễn đạt ý tưởng trước đám đông, nhà lãnh đạo; hoặc dành cho những người đang làm trong lĩnh vực tư vấn, chăm sóc khách hàng cần cải thiện kỹ năng giao tiếp. Khóa học gồm 3 học phần với 12 bài giảng về bí quyết giao tiếp: - Giao tiếp có tầm quan trọng như thế nào? - Các chức năng và cơ chế trong giao tiếp? - Những phương tiện trong giao tiếp. - Các cơ sở hoạt động của giao tiếp và nguyên tắc để xác lập một mối quan hệ. - Các kỹ năng quan trọng trong giao tiếp.

349,000 đ

599,000 đ

Programs

Upskill yourself

Loading...

Digital Marketing 101

All you need to kickstart a Digital Marketing career

Loading...
Loading...
Loading...