Interests

Luyện thi TOEIC 500+ từ con số 0

Khóa học chia ra thành 2 phần chính: nghe và đọc. Phần nghe sẽ cung cấp cho học viên các mẹo làm bài, từng dạng đề để có thể học ít nhưng điểm số vẫn cao. Phần đọc sẽ dạy lại ngữ pháp căn bản và các mẹo thi, cung cấp từ vựng, phương pháp ra đề và giải quyết đề.

300,000 đ

599,000 đ

Tết ở nhà, trở thành chuyên gia

Học trọn bộ các kỹ năng / công cụ phổ biến nhất - có thể hoàn thành chỉ trong mùa Tết

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Other People Looking

Special courses

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Most popular

Some popular entries for you

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...