Interests
avatar

Vũ Thùy Linh

0
0
0
 • Cô là nhà đào tạo, tác giả, diễn giả truyền cảm hứng học tiếng Anh và nhiều kĩ năng cho hàng triệu người Việt Nam.
 • Cô là giám đốc công ty TNHH Đào tạo Lego, Giám đốc công ty TNHH Megastar English với hàng ngàn người đang theo học chương trình tiếng Anh.
 • Trong sự nghiệp làm diễn giả của mình, cô đã thực hiện rất nhiều chương trình giúp đỡ mọi người như: "Đồng hành cùng con", "Không giỏi tiếng Anh, cha mẹ vẫn tự tin dạy con học tốt tiếng Anh", "Bí quyết 6 ngày giỏi tiếng Anh", " Tự tin nói tiếng Anh như người bản xứ", "CLB tiếng Anh Mega Star"... Trong các chương trình đó, rất nhiều người đã thực sự thay đổi một cách tốt đẹp hơn. Cô đã giúp hàng ngàn người từ không biết gì có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh trong một thời gian vô cùng ngắn.
 • Cô có hơn 6 năm nghiên cứu các phương pháp học tiếng Anh hàng đầu thế giới, đồng thời cô có thời gian học tập các người thầy vĩ đại ở trong và ngoài nước về kinh doanh cũng như về kĩ năng như: Tony Robbins, Blair Singer, Mr Vas, Brian Tracy, Phạm Thành Long...
 • Vũ Thùy Linh đã tạo ra một phương pháp học tiếng Anh mới, hiệu quả và phù hợp nhất đối với người Việt Nam. Các chương trình của cô được tổ chức trên phạm vi cả nước và thu hút được đông đảo người tham gia.
 • Vũ Thùy Linh đang truyền cảm hứng đam mê và kỹ năng của mình đến với tất cả mọi người, giúp mọi người phát triển tiếng Anh, kỹ năng, phát triển bản thân một cách vượt bậc. Không những thế cô còn mong những gia đình Việt có thể sống một cuộc sống thật hạnh phúc và đầy đủ . Vì vậy cô vẫn đang tiếp tục tổ chức các chương trình chia sẻ trên khắp cả nước để lan tỏa giá trị và giúp đỡ cộng đồng.
Vũ Thùy Linh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Vũ Thùy Linh

ABOUT
 • Cô là nhà đào tạo, tác giả, diễn giả truyền cảm hứng học tiếng Anh và nhiều kĩ năng cho hàng triệu người Việt Nam.
 • Cô là giám đốc công ty TNHH Đào tạo Lego, Giám đốc công ty TNHH Megastar English với hàng ngàn người đang theo học chương trình tiếng Anh.
 • Trong sự nghiệp làm diễn giả của mình, cô đã thực hiện rất nhiều chương trình giúp đỡ mọi người như: "Đồng hành cùng con", "Không giỏi tiếng Anh, cha mẹ vẫn tự tin dạy con học tốt tiếng Anh", "Bí quyết 6 ngày giỏi tiếng Anh", " Tự tin nói tiếng Anh như người bản xứ", "CLB tiếng Anh Mega Star"... Trong các chương trình đó, rất nhiều người đã thực sự thay đổi một cách tốt đẹp hơn. Cô đã giúp hàng ngàn người từ không biết gì có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh trong một thời gian vô cùng ngắn.
 • Cô có hơn 6 năm nghiên cứu các phương pháp học tiếng Anh hàng đầu thế giới, đồng thời cô có thời gian học tập các người thầy vĩ đại ở trong và ngoài nước về kinh doanh cũng như về kĩ năng như: Tony Robbins, Blair Singer, Mr Vas, Brian Tracy, Phạm Thành Long...
 • Vũ Thùy Linh đã tạo ra một phương pháp học tiếng Anh mới, hiệu quả và phù hợp nhất đối với người Việt Nam. Các chương trình của cô được tổ chức trên phạm vi cả nước và thu hút được đông đảo người tham gia.
 • Vũ Thùy Linh đang truyền cảm hứng đam mê và kỹ năng của mình đến với tất cả mọi người, giúp mọi người phát triển tiếng Anh, kỹ năng, phát triển bản thân một cách vượt bậc. Không những thế cô còn mong những gia đình Việt có thể sống một cuộc sống thật hạnh phúc và đầy đủ . Vì vậy cô vẫn đang tiếp tục tổ chức các chương trình chia sẻ trên khắp cả nước để lan tỏa giá trị và giúp đỡ cộng đồng.
TOP COURSES

No Related Course