Interests
avatar

Vũ Hoàng Hiệp

0
0
0
  • Giảng viên là Giám đốc kỹ thuật của công ty Kỹ thuật Piano Tâm Hiệp, được thụ học nghề nghiệp từ Don Affleck người đã đạt chuẩn RPT của Hiệp hộ Piano Quốc tế.
  • Giảng viên đã có gần 20 năm hoạt động trong nghề và đã đào tạo được nhiều học viên hiện đang làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM.
Vũ Hoàng Hiệp
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Vũ Hoàng Hiệp

ABOUT
  • Giảng viên là Giám đốc kỹ thuật của công ty Kỹ thuật Piano Tâm Hiệp, được thụ học nghề nghiệp từ Don Affleck người đã đạt chuẩn RPT của Hiệp hộ Piano Quốc tế.
  • Giảng viên đã có gần 20 năm hoạt động trong nghề và đã đào tạo được nhiều học viên hiện đang làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM.
TOP COURSES

No Related Course