Interests
avatar

Trần Võ Như

0
0
0
  • CEO Trung tâm toán tư duy Tài Đức Việt.
  • Kinh nghiệm 6 năm trong ngành đào tạo giáo dục sớm cho trẻ em.
  • Đào tạo dạy nghề môn toán tư duy logic.
Trần Võ Như
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Võ Như

ABOUT
  • CEO Trung tâm toán tư duy Tài Đức Việt.
  • Kinh nghiệm 6 năm trong ngành đào tạo giáo dục sớm cho trẻ em.
  • Đào tạo dạy nghề môn toán tư duy logic.
TOP COURSES

No Related Course