Interests
avatar

Trần Thành Chiến

0
0
1
  • Tốt nghiệp chuyên ngành cơ điện tử, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Từ năm thứ 3 đại học đã sử dụng thành thạo phần mềm Solidworks để thiết kế Robocon, làm đồ án.
  • Có kinh nghiệm 4 năm làm trong các công ty nước ngoài chuyên về thiết kế và chế tạo sản phẩm sử dụng phần mềm Solidworks.
  • Email liên hệ: tranchien186ph@gmail.com
Trần Thành Chiến
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Trần Thành Chiến

ABOUT
  • Tốt nghiệp chuyên ngành cơ điện tử, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Từ năm thứ 3 đại học đã sử dụng thành thạo phần mềm Solidworks để thiết kế Robocon, làm đồ án.
  • Có kinh nghiệm 4 năm làm trong các công ty nước ngoài chuyên về thiết kế và chế tạo sản phẩm sử dụng phần mềm Solidworks.
  • Email liên hệ: tranchien186ph@gmail.com
TOP COURSES

No Related Course