Interests
avatar

Trần Thanh Bình

0
0
1
  • Chủ thương hiệu Salad Le Xoong - Natural cuisine, chuyên các đồ ăn sạch, healthy
  • Nhiều năm kinh nghiệm đứng bếp Âu.
Trần Thanh Bình
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Trần Thanh Bình

ABOUT
  • Chủ thương hiệu Salad Le Xoong - Natural cuisine, chuyên các đồ ăn sạch, healthy
  • Nhiều năm kinh nghiệm đứng bếp Âu.
TOP COURSES

No Related Course