Interests
avatar

Trần Phú Sơn

0
0
0
  • Giám đốc Marketing Saigon Digital
  • Giám đốc quản trị thương hiệu KBVISION GROUP
  • Giám đốc Marketing Afiri EU và Giám đốc Marketing Viking Group
  • Giám đốc Marketing QUESTEK
Trần Phú Sơn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Phú Sơn

ABOUT
  • Giám đốc Marketing Saigon Digital
  • Giám đốc quản trị thương hiệu KBVISION GROUP
  • Giám đốc Marketing Afiri EU và Giám đốc Marketing Viking Group
  • Giám đốc Marketing QUESTEK
TOP COURSES

No Related Course