Interests
avatar

Trần Hoàng Thiện

1
3.3
0
  • Tốt nghiệp Kiến trúc sư chuyên ngành Kiến trúc Công trình tại Trường Đại Học Kiến trúc TP HCM.
  • Kinh nghiệm nghiên cứu và đào tạo Rhinoceros - Grasshopper 3D hàng đầu tại Việt Nam.
  • Cung cấp nhân lực sử dụng Rhinoceros - Grasshopper 3D cho các công ty Thiết kế kiến trúc - nội thất trong và ngoài nước.
  • Đồng sáng lập Trung tâm Tư vấn thiết kế và Giáo dục C.A. (Page: https://www.facebook.com/cdotastudio/).
Trần Hoàng Thiện
Courses: 1
Rating: 3.3
Followers: 0

Trần Hoàng Thiện

ABOUT
  • Tốt nghiệp Kiến trúc sư chuyên ngành Kiến trúc Công trình tại Trường Đại Học Kiến trúc TP HCM.
  • Kinh nghiệm nghiên cứu và đào tạo Rhinoceros - Grasshopper 3D hàng đầu tại Việt Nam.
  • Cung cấp nhân lực sử dụng Rhinoceros - Grasshopper 3D cho các công ty Thiết kế kiến trúc - nội thất trong và ngoài nước.
  • Đồng sáng lập Trung tâm Tư vấn thiết kế và Giáo dục C.A. (Page: https://www.facebook.com/cdotastudio/).
TOP COURSES
Loading...