Interests
avatar

ThS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền

1
3
0
 • Học vị Thạc sĩ Ngôn ngữ học, ĐH Sư phạm TP HCM năm 2013.
 • Giáo viên Ngữ Văn.
 • Giảng viên môn "Ngôn ngữ cho người dẫn chương trình" - lớp MC Sự Kiện Chuyên nghiệp - Trung tâm Saigon Training.
 • Giảng viên môn "Làm chủ ngôn từ" và "Phát triển tư duy ngôn ngữ" lớp MC nhí Nhà thiếu nhi Bình Dương.
 • Á khoa khóa 1 Người dẫn chương trình truyền hình - trung tâm đào tạo Đài Truyền hình Tp Hồ Chí Minh HTV.
 • Thủ khoa khóa MC Sự kiện chuyên nghiệp - MyU Academy.
 • Á Quân Quyền lực ghế nóng - The Next Mentor Vietnam 2017 - Cuộc thi biện luận và nhận xét - Đài truyền hình VTV3.
ThS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Courses: 1
Rating: 3
Followers: 0

ThS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền

ABOUT
 • Học vị Thạc sĩ Ngôn ngữ học, ĐH Sư phạm TP HCM năm 2013.
 • Giáo viên Ngữ Văn.
 • Giảng viên môn "Ngôn ngữ cho người dẫn chương trình" - lớp MC Sự Kiện Chuyên nghiệp - Trung tâm Saigon Training.
 • Giảng viên môn "Làm chủ ngôn từ" và "Phát triển tư duy ngôn ngữ" lớp MC nhí Nhà thiếu nhi Bình Dương.
 • Á khoa khóa 1 Người dẫn chương trình truyền hình - trung tâm đào tạo Đài Truyền hình Tp Hồ Chí Minh HTV.
 • Thủ khoa khóa MC Sự kiện chuyên nghiệp - MyU Academy.
 • Á Quân Quyền lực ghế nóng - The Next Mentor Vietnam 2017 - Cuộc thi biện luận và nhận xét - Đài truyền hình VTV3.
TOP COURSES
Loading...