Interests
avatar

Thạc sĩ Nguyễn Phương Anh

1
0
0
  • Quá trình học tập: Bắt đầu học tiếng Trung từ năm 1998, năm 2000 - 2004 sang Trung Quốc du học tại Trường Đại học sư phạm Quảng Tây với chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực. Học vị Thạc sĩ.
  • Quá trình làm việc:
  • + 15 năm kinh nghiệm chuyên viên biên phiên dịch cho các doanh nghiệp.
  • + Hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung cho người Việt tại các trung tâm ngoại ngữ tại Hải Phòng.
  • + Hiện tại, cô là người sáng lập kiêm giảng viên trung tâm Học tiếng Trung Hải Phòng.
Thạc sĩ Nguyễn Phương Anh
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Thạc sĩ Nguyễn Phương Anh

ABOUT
  • Quá trình học tập: Bắt đầu học tiếng Trung từ năm 1998, năm 2000 - 2004 sang Trung Quốc du học tại Trường Đại học sư phạm Quảng Tây với chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực. Học vị Thạc sĩ.
  • Quá trình làm việc:
  • + 15 năm kinh nghiệm chuyên viên biên phiên dịch cho các doanh nghiệp.
  • + Hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung cho người Việt tại các trung tâm ngoại ngữ tại Hải Phòng.
  • + Hiện tại, cô là người sáng lập kiêm giảng viên trung tâm Học tiếng Trung Hải Phòng.
TOP COURSES
Loading...