Interests
avatar

Thạc sĩ/ Bác sĩ: Trần Quốc Khánh

0
0
0
  • Tốt nghiệp chính quy Đại Học Y Hà Nội năm 2008.
  • Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú với đề tài Cột sống năm 2011 Đang công tác tại khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh Viện Việt Đức.
  • Bác sĩ ngoại khoa tại chuỗi phòng khám Vietlife Hà Nội & Sài Gòn.
  • Bác sĩ ngoại khoa tại phòng khám Thủ Đô (Ha Noi Capital).
Thạc sĩ/ Bác sĩ: Trần Quốc Khánh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Thạc sĩ/ Bác sĩ: Trần Quốc Khánh

ABOUT
  • Tốt nghiệp chính quy Đại Học Y Hà Nội năm 2008.
  • Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú với đề tài Cột sống năm 2011 Đang công tác tại khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh Viện Việt Đức.
  • Bác sĩ ngoại khoa tại chuỗi phòng khám Vietlife Hà Nội & Sài Gòn.
  • Bác sĩ ngoại khoa tại phòng khám Thủ Đô (Ha Noi Capital).
TOP COURSES

No Related Course