Interests
avatar

Th.S Nguyễn Tấn Trung

4
3.7
2
 • Thạc sĩ kinh tế.
 • Giảng viên tại trường Đại Học Hutech TP.HCM.
 • Giảng viên Marketing tại trường Trung Cấp Nghề Quang Trung.
 • Giảng viên Showmanship tại trường Trung Cấp Việt Úc.
 • Giảng viên Showmanship tại trường Trung Cấp Khôi Việt.
 • Giảng viên trường Đại Học Văn Hiến.
 • Chuyên gia tư vấn set up quán cà phê, beer club, nhà hàng, bar club.
 • Giám đốc công ty TNHH Đào Tạo Dịch Vụ Âu Việt.
 • Thành viên Hội Ảo Thuật Thế Giới.
 • Tổng quản lý Phi Ưng Club hiện nay.
 • 15 năm kinh nghiệm trong pha chế các loại thức uống.
 • Trưởng khoa quản lý nhà hàng khách sạn, tại Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Và Quản Trị Kinh Doanh.
Th.S Nguyễn Tấn Trung
Courses: 4
Rating: 3.7
Followers: 2

Th.S Nguyễn Tấn Trung

ABOUT
 • Thạc sĩ kinh tế.
 • Giảng viên tại trường Đại Học Hutech TP.HCM.
 • Giảng viên Marketing tại trường Trung Cấp Nghề Quang Trung.
 • Giảng viên Showmanship tại trường Trung Cấp Việt Úc.
 • Giảng viên Showmanship tại trường Trung Cấp Khôi Việt.
 • Giảng viên trường Đại Học Văn Hiến.
 • Chuyên gia tư vấn set up quán cà phê, beer club, nhà hàng, bar club.
 • Giám đốc công ty TNHH Đào Tạo Dịch Vụ Âu Việt.
 • Thành viên Hội Ảo Thuật Thế Giới.
 • Tổng quản lý Phi Ưng Club hiện nay.
 • 15 năm kinh nghiệm trong pha chế các loại thức uống.
 • Trưởng khoa quản lý nhà hàng khách sạn, tại Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Và Quản Trị Kinh Doanh.
TOP COURSES
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...