Interests
avatar

Th.S Lê Thị Hồng Nhung

1
0
0
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các trường đại học ở Hà Nội với chuyên ngành tiếng Anh thương mại.
 • Điều phối viên chuyên môn tại công ty cổ phần giáo dục ISMART.
 • Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội.
 • Cử nhân Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại ngữ Quân Sự.
 • Giảng viên khoa Tiếng Anh, trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội.
 • Đào tạo thành công hàng ngàn học sinh, sinh viên, học viên nghe nói Tiếng Anh thành thạo.
Th.S Lê Thị Hồng Nhung
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Th.S Lê Thị Hồng Nhung

ABOUT
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các trường đại học ở Hà Nội với chuyên ngành tiếng Anh thương mại.
 • Điều phối viên chuyên môn tại công ty cổ phần giáo dục ISMART.
 • Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội.
 • Cử nhân Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại ngữ Quân Sự.
 • Giảng viên khoa Tiếng Anh, trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội.
 • Đào tạo thành công hàng ngàn học sinh, sinh viên, học viên nghe nói Tiếng Anh thành thạo.
TOP COURSES
Loading...