Interests
avatar

Phan Hiển

0
0
0
  • Giảng viên Phan Hiển hiện là Giám đốc phát triển mạng lưới và kinh doanh của công ty Ducati Việt Nam. Với 7 năm làm việc nghiên cứu thị trường tại hai công ty hàng đầu thế giới là Yamaha Motor và DUCATI, Giảng viên đã tham gia vào rất nhiều các dự án phát triển sản phẩm, ra mặt giới thiệu sản phẩm không chỉ cho thị trường Việt Nam mà các nước khác trong mạng lưới của tập đoàn. Bên cạnh kinh nghiệm làm việc về nghiên cứu thị trường cùng với rất nhiều đối tác nước ngoài, theo tiêu chuẩn quốc tế, Giảng viên đã có quá trình nghiên cứu chuyên sâu về Marketing trong thời gian tu nghiệp tại Nhật và đào tạo chuyên môn tại Pháp.
Phan Hiển
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phan Hiển

ABOUT
  • Giảng viên Phan Hiển hiện là Giám đốc phát triển mạng lưới và kinh doanh của công ty Ducati Việt Nam. Với 7 năm làm việc nghiên cứu thị trường tại hai công ty hàng đầu thế giới là Yamaha Motor và DUCATI, Giảng viên đã tham gia vào rất nhiều các dự án phát triển sản phẩm, ra mặt giới thiệu sản phẩm không chỉ cho thị trường Việt Nam mà các nước khác trong mạng lưới của tập đoàn. Bên cạnh kinh nghiệm làm việc về nghiên cứu thị trường cùng với rất nhiều đối tác nước ngoài, theo tiêu chuẩn quốc tế, Giảng viên đã có quá trình nghiên cứu chuyên sâu về Marketing trong thời gian tu nghiệp tại Nhật và đào tạo chuyên môn tại Pháp.
TOP COURSES

No Related Course