Interests
avatar

PHẠM THỊ ANH THƯ

0
0
1
  • Cử nhân quản trị kinh doanh
  • Giảng viên trường dạy pha chế Âu Việt
  • Giảng viên trường Cao đẳng Văn Lang
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế đồ uống
PHẠM THỊ ANH THƯ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

PHẠM THỊ ANH THƯ

ABOUT
  • Cử nhân quản trị kinh doanh
  • Giảng viên trường dạy pha chế Âu Việt
  • Giảng viên trường Cao đẳng Văn Lang
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế đồ uống
TOP COURSES

No Related Course