Interests
avatar

Ong Thị Vân Anh

0
0
1
  • HLV Yoga đạt chuẩn quốc tế 200h của Hiệp hội Yoga Hoa Kỳ - Alliance International.
  • HLV Yoga Kid.
  • HDV Thiền thuộc CLB Thiền Khí Tâm Unesco.
  • Hội viên Hội Tác động cột sống Hà Nội, trực thuộc Hội Đông y thành phố Hà Nội.
Ong Thị Vân Anh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Ong Thị Vân Anh

ABOUT
  • HLV Yoga đạt chuẩn quốc tế 200h của Hiệp hội Yoga Hoa Kỳ - Alliance International.
  • HLV Yoga Kid.
  • HDV Thiền thuộc CLB Thiền Khí Tâm Unesco.
  • Hội viên Hội Tác động cột sống Hà Nội, trực thuộc Hội Đông y thành phố Hà Nội.
TOP COURSES

No Related Course