Interests
avatar

Nguyễn Vũ Long

1
5
0
  • 7 năm kinh nghiệm làm nhiếp ảnh thương mại & dịch vụ.
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy nhiếp ảnh và photoshop.
Nguyễn Vũ Long
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Nguyễn Vũ Long

ABOUT
  • 7 năm kinh nghiệm làm nhiếp ảnh thương mại & dịch vụ.
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy nhiếp ảnh và photoshop.
TOP COURSES
Loading...