Interests
avatar

Nguyễn Thị Minh Trang

1
5
0
  • 960/990 TOEIC. Đã đào tạo và hướng dẫn rất nhiều học viên đạt mục tiêu 650+
  • Được đào tạo trực tiếp bới Tổ chức Giáo dục IIG về dạng đề mới 2019.
Nguyễn Thị Minh Trang
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Nguyễn Thị Minh Trang

ABOUT
  • 960/990 TOEIC. Đã đào tạo và hướng dẫn rất nhiều học viên đạt mục tiêu 650+
  • Được đào tạo trực tiếp bới Tổ chức Giáo dục IIG về dạng đề mới 2019.
TOP COURSES
Loading...