Interests
avatar

Nguyễn Thị Chanh

0
0
0
  • Chị Chanh nghiên cứu về dinh dưỡng được 13 năm và làm việc trong ngành thực phẩm hơn 5 năm.
  • Chị bén duyên với ẩm thực chay và thực dưỡng thông qua công việc kinh doanh thực phẩm.
  • Nhờ ăn uống kiên trì theo các cách ăn để chữa bệnh từ thực dưỡng và may mắn thay những nguồn dinh dưỡng đó đã chữa khỏi bệnh hở van tim của chị nên thực dưỡng đối với chị giống như một lẽ sống, một nét đẹp trong ẩm thực rất nhân văn và trí tuệ.
Nguyễn Thị Chanh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thị Chanh

ABOUT
  • Chị Chanh nghiên cứu về dinh dưỡng được 13 năm và làm việc trong ngành thực phẩm hơn 5 năm.
  • Chị bén duyên với ẩm thực chay và thực dưỡng thông qua công việc kinh doanh thực phẩm.
  • Nhờ ăn uống kiên trì theo các cách ăn để chữa bệnh từ thực dưỡng và may mắn thay những nguồn dinh dưỡng đó đã chữa khỏi bệnh hở van tim của chị nên thực dưỡng đối với chị giống như một lẽ sống, một nét đẹp trong ẩm thực rất nhân văn và trí tuệ.
TOP COURSES

No Related Course