Interests
avatar

Nguyễn Phước Thịnh

1
0
0
  • Master Phước Thịnh hiện đang là CEO và giám đốc kỹ thuật của chuỗi hệ thống Leo Hair Spa, đồng sáng lập chuỗi Salon Dragon.
  • Với 12 năm kinh nghiệm làm việc cũng như giảng dạy trong ngành tóc cùng với những đam mê mang lại những điều thực tế nhất đến với ngành tóc Việt Nam trong quá trình giảng dạy tại các buổi hội thảo trải dài khắp 18 tỉnh thành trên cả nước.
Nguyễn Phước Thịnh
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Phước Thịnh

ABOUT
  • Master Phước Thịnh hiện đang là CEO và giám đốc kỹ thuật của chuỗi hệ thống Leo Hair Spa, đồng sáng lập chuỗi Salon Dragon.
  • Với 12 năm kinh nghiệm làm việc cũng như giảng dạy trong ngành tóc cùng với những đam mê mang lại những điều thực tế nhất đến với ngành tóc Việt Nam trong quá trình giảng dạy tại các buổi hội thảo trải dài khắp 18 tỉnh thành trên cả nước.
TOP COURSES
Loading...