Interests
avatar

Nguyễn Ngọc Tiệp

0
0
0
  • Cựu sinh viên trường Kinh doanh quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Nhật.
  • Có trên 5 năm đào tạo, kinh nghiệm về giảng dạy, truyền động lực nên hiểu rất rõ những đường lối và phương pháp học tiếng nhật hiệu quả.
  • Giảng dạy hơn 12.000 học viên cùng theo dõi và tham gia học luyện thi trên internet.
Nguyễn Ngọc Tiệp
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Ngọc Tiệp

ABOUT
  • Cựu sinh viên trường Kinh doanh quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Nhật.
  • Có trên 5 năm đào tạo, kinh nghiệm về giảng dạy, truyền động lực nên hiểu rất rõ những đường lối và phương pháp học tiếng nhật hiệu quả.
  • Giảng dạy hơn 12.000 học viên cùng theo dõi và tham gia học luyện thi trên internet.
TOP COURSES

No Related Course