Interests
avatar

Nguyễn Minh Nhanh

1
5
1
  • Tám năm làm bếp trưởng ở các nhà hàng: nhà hàng Ngon, nhà hàng Hoàng Yến, khách sạn Liberty Central Citypoint.
  • Một năm làm Head Chef tại Quầy món ăn Việt Nam tại siêu thị AEON MALL.
  • Đang là giảng viên hợp tác cùng với Cooky.vn.
  • Hiện nay là giảng viên chính thức của trung tâm Bà Nội Trợ Tài Danh với các khoá học Âu Á.
Nguyễn Minh Nhanh
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 1

Nguyễn Minh Nhanh

ABOUT
  • Tám năm làm bếp trưởng ở các nhà hàng: nhà hàng Ngon, nhà hàng Hoàng Yến, khách sạn Liberty Central Citypoint.
  • Một năm làm Head Chef tại Quầy món ăn Việt Nam tại siêu thị AEON MALL.
  • Đang là giảng viên hợp tác cùng với Cooky.vn.
  • Hiện nay là giảng viên chính thức của trung tâm Bà Nội Trợ Tài Danh với các khoá học Âu Á.
TOP COURSES
Loading...