Interests
avatar

Nguyễn Minh Châu

0
0
0
  • Gần 20 năm kinh nghiệm móc len, với hàng trăm sản phẩm từ len sợi.
  • Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn nghệ thuật móc len, đào tạo nghề cho nhiều bạn để có thể tự kinh doanh.
Nguyễn Minh Châu
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Minh Châu

ABOUT
  • Gần 20 năm kinh nghiệm móc len, với hàng trăm sản phẩm từ len sợi.
  • Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn nghệ thuật móc len, đào tạo nghề cho nhiều bạn để có thể tự kinh doanh.
TOP COURSES

No Related Course