Interests
avatar

Nguyễn Long Hải

0
0
0
  • 2 năm là 3D Artist tại Cty VNG phụ trách mảng nhân vật.
  • 8 năm giảng dạy 3DS max & Vray các ngành: nhân vật, nội, ngoại thất, ánh sáng
  • Thành viên ban chấm phản biện tốt nghiệp khóa học 3D trường IT Plus thuộc ĐH Quốc Gia
  • Trưởng phòng đồ họa Công ty cổ phần công nghệ phần mềm mô phỏng họa đồ Rossmap
  • Một video về nhân vật giảng viên đã làm: https://www.youtube.com/watch?v=tgMPHyOfSnU
Nguyễn Long Hải
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Long Hải

ABOUT
  • 2 năm là 3D Artist tại Cty VNG phụ trách mảng nhân vật.
  • 8 năm giảng dạy 3DS max & Vray các ngành: nhân vật, nội, ngoại thất, ánh sáng
  • Thành viên ban chấm phản biện tốt nghiệp khóa học 3D trường IT Plus thuộc ĐH Quốc Gia
  • Trưởng phòng đồ họa Công ty cổ phần công nghệ phần mềm mô phỏng họa đồ Rossmap
  • Một video về nhân vật giảng viên đã làm: https://www.youtube.com/watch?v=tgMPHyOfSnU
TOP COURSES

No Related Course