Interests
avatar

Nguyễn Lê Tâm

1
4
0
 • Kinh nghiệm luyện thi IELTS Writing tại các trung tâm Anh ngữ.
 • Mở lớp luyện thi IELTS.
 • Từng đạt 8.0 IELTS, 8.0 Writing.
 • Đạt được học bổng của RMIT Việt Nam
 • Tốt nghiệp đại học RMIT Việt Nam (GPA 3.5/4.0)
 • Số điện thoại: 0909928696
 • Facebook Page: www.facebook.com/tamnguyenielts
Nguyễn Lê Tâm
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Nguyễn Lê Tâm

ABOUT
 • Kinh nghiệm luyện thi IELTS Writing tại các trung tâm Anh ngữ.
 • Mở lớp luyện thi IELTS.
 • Từng đạt 8.0 IELTS, 8.0 Writing.
 • Đạt được học bổng của RMIT Việt Nam
 • Tốt nghiệp đại học RMIT Việt Nam (GPA 3.5/4.0)
 • Số điện thoại: 0909928696
 • Facebook Page: www.facebook.com/tamnguyenielts
TOP COURSES
Loading...