Interests
avatar

Nguyễn Kim Oanh

0
0
0
  • Hiện đang hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Tây Thuỵ Sĩ (University of Western Switzerland).
  • Đã tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh Doanh tại Đại học Karelia, Phần Lan.
  • Từng là cộng tác viên cho một số tạp chí như: Tiếp Thị Gia Đình, Harper Bazzar Vietnam,...
  • Là tác giả của cuốn sách "Yêu đi Đừng sợ" xuất bản tháng 2/2017
Nguyễn Kim Oanh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Kim Oanh

ABOUT
  • Hiện đang hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Tây Thuỵ Sĩ (University of Western Switzerland).
  • Đã tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh Doanh tại Đại học Karelia, Phần Lan.
  • Từng là cộng tác viên cho một số tạp chí như: Tiếp Thị Gia Đình, Harper Bazzar Vietnam,...
  • Là tác giả của cuốn sách "Yêu đi Đừng sợ" xuất bản tháng 2/2017
TOP COURSES

No Related Course