Interests
avatar

Nguyễn Khánh Tùng

4
4.1
1
  • Thạc sĩ công nghệ thông tin.
  • Giảng viên của hãng thiết bị mạng Cisco.
  • Quản trị viên diễn đàn an ninh mạng Việt Nam whitehat.vn.
  • Giám đốc dự án công ty Vinsys.vn.
Nguyễn Khánh Tùng
Courses: 4
Rating: 4.1
Followers: 1

Nguyễn Khánh Tùng

ABOUT
  • Thạc sĩ công nghệ thông tin.
  • Giảng viên của hãng thiết bị mạng Cisco.
  • Quản trị viên diễn đàn an ninh mạng Việt Nam whitehat.vn.
  • Giám đốc dự án công ty Vinsys.vn.
TOP COURSES
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...