Interests
avatar

Nguyễn Huy Tuấn Nghĩa

0
0
0
  • Project Manager tại phòng Creative của công ty Orion Media, một công ty hàng đầu về sáng tạo các content ảnh và video. Trực tiếp thực hiện các sản phẩm viral trên Mạng xã hội.
Nguyễn Huy Tuấn Nghĩa
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Huy Tuấn Nghĩa

ABOUT
  • Project Manager tại phòng Creative của công ty Orion Media, một công ty hàng đầu về sáng tạo các content ảnh và video. Trực tiếp thực hiện các sản phẩm viral trên Mạng xã hội.
TOP COURSES

No Related Course