Interests
avatar

Nguyễn Hoàng Phúc

1
4.1
12
  • Giảng viên Finger Style tại trang hocdan.com và giảng viên chính của lớp học Hoàng Phúc Guitar
  • Hơn 13000 học viên theo học online, được mọi người biết đến là con người tâm huyết qua những video hướng dẫn ở kênh YouTube
  • 30 học viên theo học đều đặn mỗi tuần, tổng cộng có khoảng 150 học viên đã theo học từ 10/2015 đến nay
  • Xuất phát bằng tự học và cuối cùng đã từ bỏ tất cả để theo đuổi niềm đam mê guita
  • Được giao lưu và học hỏi bởi nhiều người thầy giỏi
Nguyễn Hoàng Phúc
Courses: 1
Rating: 4.1
Followers: 12

Nguyễn Hoàng Phúc

ABOUT
  • Giảng viên Finger Style tại trang hocdan.com và giảng viên chính của lớp học Hoàng Phúc Guitar
  • Hơn 13000 học viên theo học online, được mọi người biết đến là con người tâm huyết qua những video hướng dẫn ở kênh YouTube
  • 30 học viên theo học đều đặn mỗi tuần, tổng cộng có khoảng 150 học viên đã theo học từ 10/2015 đến nay
  • Xuất phát bằng tự học và cuối cùng đã từ bỏ tất cả để theo đuổi niềm đam mê guita
  • Được giao lưu và học hỏi bởi nhiều người thầy giỏi
TOP COURSES

No Related Course