Lưu Trường Hải Lân
4.7  (14 đánh giá)

Công nghệ thông tin (5)

8967
học viên
14
khóa học
14
bình luận
Thông tin giảng viên

Quản lý đào tạo tại ZendVN

Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager

Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

Xây dựng kênh học lập trình miễn phí với hơn 6 triệu lượt xem trên Youtube: https://www.youtube.com/user/luutruonghailan/videos

Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: NodeJS, Laravel, Angular, ReactJS, Lập trình PHP, Zend Framework 2.x, jQuery Master, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript, Python, ...

Xem đầy đủ

Các khóa học