Interests
avatar

Lương Thị Thủy

1
0
0
  • Là người sáng lập thương hiệu Kimi Training với các ngành đào tạo chính: Kế toán, dạy thanh nhạc và dạy luyện viết chữ đẹp cho giáo viên cũng như học sinh.
Lương Thị Thủy
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Lương Thị Thủy

ABOUT
  • Là người sáng lập thương hiệu Kimi Training với các ngành đào tạo chính: Kế toán, dạy thanh nhạc và dạy luyện viết chữ đẹp cho giáo viên cũng như học sinh.
TOP COURSES
Loading...