Interests
avatar

Lê Văn Minh

0
0
0
  • Trong 10 năm làm CEO cho các công ty liên quan đến Du lịch, BĐS và bảo hiểm đã có kinh nghiệm đào tạo cho hàng trăm học viên telesale cũng như các nhân viên chăm sóc khách hàng khác.
  • 16 năm kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh online.
  • Đã đào tạo hàng nghìn alo viên trong lĩnh vực bất động sản.
Lê Văn Minh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Văn Minh

ABOUT
  • Trong 10 năm làm CEO cho các công ty liên quan đến Du lịch, BĐS và bảo hiểm đã có kinh nghiệm đào tạo cho hàng trăm học viên telesale cũng như các nhân viên chăm sóc khách hàng khác.
  • 16 năm kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh online.
  • Đã đào tạo hàng nghìn alo viên trong lĩnh vực bất động sản.
TOP COURSES

No Related Course