Interests
avatar

Lê Thị Phương Linh

1
5
0
  • Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ và giáo dục I-talents.
  • Quản lý phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Viện nghiên cứu sinh trắc vân tay
  • Nhà huấn luyện sinh trắc vân tay Gentalents
Lê Thị Phương Linh
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Lê Thị Phương Linh

ABOUT
  • Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ và giáo dục I-talents.
  • Quản lý phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Viện nghiên cứu sinh trắc vân tay
  • Nhà huấn luyện sinh trắc vân tay Gentalents
TOP COURSES
Loading...