Interests
avatar

Lê Ngân Hà

0
0
0
  • Founder ABC Marketing.
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.
  • 4 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng thời trang và làm đẹp.
  • Tư vấn chiến lược Marketing và phương thức triển khai cho nhiều thương hiệu thời trang tại Việt Nam.
Lê Ngân Hà
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Ngân Hà

ABOUT
  • Founder ABC Marketing.
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.
  • 4 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng thời trang và làm đẹp.
  • Tư vấn chiến lược Marketing và phương thức triển khai cho nhiều thương hiệu thời trang tại Việt Nam.
TOP COURSES

No Related Course