Interests
avatar

Joseph William Thumpston (Joe)

1
4.7
0
  • Giảng viên người Anh Quốc
  • Thạc sĩ khoa học ngôn ngữ tại Université de lyon
  • Chứng chỉ TESOL
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại ILA Việt Nam
  • Với 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho người không bản xứ tại Pháp và Việt Nam . Thầy Joe đã ứng dụng thành công phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho tất cả các lứa tuổi thông qua việc làm quen với giao tiếp tiếng Anh như người bản xứ.
Joseph William Thumpston (Joe)
Courses: 1
Rating: 4.7
Followers: 0

Joseph William Thumpston (Joe)

ABOUT
  • Giảng viên người Anh Quốc
  • Thạc sĩ khoa học ngôn ngữ tại Université de lyon
  • Chứng chỉ TESOL
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại ILA Việt Nam
  • Với 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho người không bản xứ tại Pháp và Việt Nam . Thầy Joe đã ứng dụng thành công phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho tất cả các lứa tuổi thông qua việc làm quen với giao tiếp tiếng Anh như người bản xứ.
TOP COURSES
Loading...