Interests
avatar

Huỳnh Thị Thùy Trang

0
0
0
  • Thạc sĩ Công nghệ thông tin, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia.
  • Có 3 năm kinh nghiệm về thiết kế đồ họa Corel.
Huỳnh Thị Thùy Trang
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Huỳnh Thị Thùy Trang

ABOUT
  • Thạc sĩ Công nghệ thông tin, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia.
  • Có 3 năm kinh nghiệm về thiết kế đồ họa Corel.
TOP COURSES

No Related Course