Interests
avatar

Huỳnh Tấn Phước

0
0
0
 • Tốt nghiệp ngành khoa học máy tính Học Viện Hàng Không Việt Nam.
 • Có nhiều năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng website trong các công ty và các nhóm start up về lập trình web.
 • Từng nhiều năm tham gia giảng dạy offline và online tại trung tâm đào tạo lập trình web zendvn.
 • Đã đào tạo rất nhiều bạn về lập trình và thiết kế web.
 • Là CEO của trang chuyenluyenthimos.com với mong muốn luôn chia sẽ kiến thức thực tế nhất cho các bạn học viên.
 • Châm ngôn của Phước là làm để hiểu, để tiếp thu, thực hành được sau khi học.
Huỳnh Tấn Phước
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Huỳnh Tấn Phước

ABOUT
 • Tốt nghiệp ngành khoa học máy tính Học Viện Hàng Không Việt Nam.
 • Có nhiều năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng website trong các công ty và các nhóm start up về lập trình web.
 • Từng nhiều năm tham gia giảng dạy offline và online tại trung tâm đào tạo lập trình web zendvn.
 • Đã đào tạo rất nhiều bạn về lập trình và thiết kế web.
 • Là CEO của trang chuyenluyenthimos.com với mong muốn luôn chia sẽ kiến thức thực tế nhất cho các bạn học viên.
 • Châm ngôn của Phước là làm để hiểu, để tiếp thu, thực hành được sau khi học.
TOP COURSES

No Related Course