Interests
avatar

Huỳnh Diệp Trâm Anh

0
0
0
 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh, chuyên ngành du lịch.
 • Giảng viên tại trường Đại Học Văn Hiến.
 • Giảng viên tại trường Đại Học Tài chính - Marketing.
 • Giảng viên Marketing tại trường Đại học Quốc tế Sài gòn.
 • Giảng viên tổ chức sự kiện tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ.
 • Giảng viên tổ chức sự kiện tại Trường Cao Đẳng Viễn Đông.
 • Giám đốc điều hành/ Tổng quản lý Công ty tổ chức sự kiện CCEvents.
 • Đồng sáng lập công ty Tổ chức sự kiện CCEvents.
 • Điều hành dự án Lotus Japan Festival 2018, Run VPbank, VIB Thank you Party,...
 • 8 năm kinh nghiệm trong ngành tổ chức sự kiện.
Huỳnh Diệp Trâm Anh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Huỳnh Diệp Trâm Anh

ABOUT
 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh, chuyên ngành du lịch.
 • Giảng viên tại trường Đại Học Văn Hiến.
 • Giảng viên tại trường Đại Học Tài chính - Marketing.
 • Giảng viên Marketing tại trường Đại học Quốc tế Sài gòn.
 • Giảng viên tổ chức sự kiện tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ.
 • Giảng viên tổ chức sự kiện tại Trường Cao Đẳng Viễn Đông.
 • Giám đốc điều hành/ Tổng quản lý Công ty tổ chức sự kiện CCEvents.
 • Đồng sáng lập công ty Tổ chức sự kiện CCEvents.
 • Điều hành dự án Lotus Japan Festival 2018, Run VPbank, VIB Thank you Party,...
 • 8 năm kinh nghiệm trong ngành tổ chức sự kiện.
TOP COURSES

No Related Course