Interests
avatar

Hồng Quang Nguyễn

1
0
0
 • Giảng viên Nguyễn Hồng Quang là Giám sát bar ở khách sạn O’gallery Majestic Hotel & Spa, đảm nhận các công việc:
 • Tư vấn thiết lập menu đồ uống
 • Order công cụng dụng cụ, nguyên liệu phục vụ pha chế.
 • Thiết lập bảng định lượng tổng, bảng định lượng chi tiết theo menu
 • Phân tích menu theo giá cost - giá bán.
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên bartender
 • Đào tạo nhân viên bartender
 • Giám sát nhân sự làm việc
 • Xếp lịch off & làm việc cho nhân sự
 • Báo cáo bán hàng theo tuần, tháng, kỳ
 • Thiết lập menu drink, phân tích menu giá bán & giá cost
 • Bảng order thiết bị dụng cụ
 • Bảng định lượng pha chế tổng hợp.
 • Báo cáo doanh số bán hàng theo tháng, quý,năm -Training nhân viên bartender làm việc
 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng về mảng beverage
 • Đã từng tham gia các cuộc thi và sự kiện lớn như Viet Nam International Fashion Week, Đêm từ thiện Eva de Eva, Monin Cup 2018
Hồng Quang Nguyễn
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Hồng Quang Nguyễn

ABOUT
 • Giảng viên Nguyễn Hồng Quang là Giám sát bar ở khách sạn O’gallery Majestic Hotel & Spa, đảm nhận các công việc:
 • Tư vấn thiết lập menu đồ uống
 • Order công cụng dụng cụ, nguyên liệu phục vụ pha chế.
 • Thiết lập bảng định lượng tổng, bảng định lượng chi tiết theo menu
 • Phân tích menu theo giá cost - giá bán.
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên bartender
 • Đào tạo nhân viên bartender
 • Giám sát nhân sự làm việc
 • Xếp lịch off & làm việc cho nhân sự
 • Báo cáo bán hàng theo tuần, tháng, kỳ
 • Thiết lập menu drink, phân tích menu giá bán & giá cost
 • Bảng order thiết bị dụng cụ
 • Bảng định lượng pha chế tổng hợp.
 • Báo cáo doanh số bán hàng theo tháng, quý,năm -Training nhân viên bartender làm việc
 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng về mảng beverage
 • Đã từng tham gia các cuộc thi và sự kiện lớn như Viet Nam International Fashion Week, Đêm từ thiện Eva de Eva, Monin Cup 2018
TOP COURSES
Loading...