Interests
avatar

HOÀNG QUỐC PHƯƠNG

1
4.4
0
  • Giảng viên có kinh nghiệm sử dụng flycam nhiều năm với hơn 200 giờ bay.
  • Có kinh nghiệm sử dụng flycam trong các sự kiện, dã ngoại, công trình kiến trúc.
  • Có nền tảng kỹ thuật tốt về các thiết bị điện tử, các thiết bị bay không người lái, máy bay mô hình.
HOÀNG QUỐC PHƯƠNG
Courses: 1
Rating: 4.4
Followers: 0

HOÀNG QUỐC PHƯƠNG

ABOUT
  • Giảng viên có kinh nghiệm sử dụng flycam nhiều năm với hơn 200 giờ bay.
  • Có kinh nghiệm sử dụng flycam trong các sự kiện, dã ngoại, công trình kiến trúc.
  • Có nền tảng kỹ thuật tốt về các thiết bị điện tử, các thiết bị bay không người lái, máy bay mô hình.
TOP COURSES
Loading...