Interests
avatar

Hoàng Quốc Hưng

1
4
0
  • Đồng sáng lập TNI Group.
  • Trưởng bộ phận R&D - bộ phận nghiên cứu giải pháp cho doanh nghiệp của trường kinh doanh TNI Business School.
  • Giám đốc điều hành t-agency mảng Digital marketing.
  • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu doanh nghiệp.
Hoàng Quốc Hưng
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Hoàng Quốc Hưng

ABOUT
  • Đồng sáng lập TNI Group.
  • Trưởng bộ phận R&D - bộ phận nghiên cứu giải pháp cho doanh nghiệp của trường kinh doanh TNI Business School.
  • Giám đốc điều hành t-agency mảng Digital marketing.
  • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu doanh nghiệp.
TOP COURSES
Loading...