Interests
avatar

Hà Thiện Phú

2
3.2
1
  • Giảng viên, người sáng lập Trung tâm đồ họa HTP.
  • Trưởng phòng cảnh quan tập đoàn CEO GROUP.
Hà Thiện Phú
Courses: 2
Rating: 3.2
Followers: 1

Hà Thiện Phú

ABOUT
  • Giảng viên, người sáng lập Trung tâm đồ họa HTP.
  • Trưởng phòng cảnh quan tập đoàn CEO GROUP.
TOP COURSES
Loading...
Loading...