Interests
avatar

Duy Văn Đào

4
4.5
4
  • Dược sỹ trường đại học Dược Hà Nội, những môn học có liên quan đến tâm lý - sinh lý học.
  • Nghiên cứu Phật Giáo, nghiên cứu và thực hành Thiền được hơn 3 năm.
  • Tác giả của cuốn sách Awaken You Wonderful We, xuất bản trên Amazon 2017.
Duy Văn Đào
Courses: 4
Rating: 4.5
Followers: 4

Duy Văn Đào

ABOUT
  • Dược sỹ trường đại học Dược Hà Nội, những môn học có liên quan đến tâm lý - sinh lý học.
  • Nghiên cứu Phật Giáo, nghiên cứu và thực hành Thiền được hơn 3 năm.
  • Tác giả của cuốn sách Awaken You Wonderful We, xuất bản trên Amazon 2017.
TOP COURSES
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...