Interests
avatar

Đồng Đức Thành

0
0
0
  • Giám đốc ngành hàng rau, củ, quả tại Cầu Đất Farm.
  • Có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, phân phối thực phẩm sạch tại nhiều doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam.
  • Cung cấp thực phẩm sạch cho các hệ sống siêu thị như Aeon, Emart, Vinmart, Sói Biển,...
Đồng Đức Thành
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đồng Đức Thành

ABOUT
  • Giám đốc ngành hàng rau, củ, quả tại Cầu Đất Farm.
  • Có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, phân phối thực phẩm sạch tại nhiều doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam.
  • Cung cấp thực phẩm sạch cho các hệ sống siêu thị như Aeon, Emart, Vinmart, Sói Biển,...
TOP COURSES

No Related Course