Interests
avatar

Đỗ Thùy Trang

0
0
0
  • PR Manager tại t-agency.
  • Trưởng phòng phát triển giải pháp - Solution Development.
  • Giảng viên môn PR, Storytelling tại trường kinh doanh TNI.
Đỗ Thùy Trang
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Thùy Trang

ABOUT
  • PR Manager tại t-agency.
  • Trưởng phòng phát triển giải pháp - Solution Development.
  • Giảng viên môn PR, Storytelling tại trường kinh doanh TNI.
TOP COURSES

No Related Course