Interests
avatar

Đỗ Hảo

1
3.7
1
  • Chuyên gia về bán hàng.
  • Có hơn 15 năm kinh nghiệm bán hàng và đào tạo bán hàng online cũng như offline.
  • CEO công ty thiết bị y tế Hảo Anh.
  • Admin Group Lady Thông Thái và Doanh Nhân Ba Miền.
Đỗ Hảo
Courses: 1
Rating: 3.7
Followers: 1

Đỗ Hảo

ABOUT
  • Chuyên gia về bán hàng.
  • Có hơn 15 năm kinh nghiệm bán hàng và đào tạo bán hàng online cũng như offline.
  • CEO công ty thiết bị y tế Hảo Anh.
  • Admin Group Lady Thông Thái và Doanh Nhân Ba Miền.
TOP COURSES
Loading...