Interests
avatar

Đình Khánh Đoàn

1
0
1
  • Giảng viên Đoàn Đình Khánh – Nhà đầu tư cá nhân với phương pháp đặc thù tạo lợi nhuận đều đặn 6% - 10% mỗi quý.
  • Sở hữu hệ thống tiêu chí riêng biệt giúp nhà đầu tư mỗi tháng chỉ mất không đầy 4h làm việc nhưng vẫn luôn đạt lợi nhuận cao.
  • Khách mời quen thuộc chia sẻ cảm nhận, kinh nghiệm giao dịch chứng khoán trong cộng đồng NIK.
Đình Khánh Đoàn
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 1

Đình Khánh Đoàn

ABOUT
  • Giảng viên Đoàn Đình Khánh – Nhà đầu tư cá nhân với phương pháp đặc thù tạo lợi nhuận đều đặn 6% - 10% mỗi quý.
  • Sở hữu hệ thống tiêu chí riêng biệt giúp nhà đầu tư mỗi tháng chỉ mất không đầy 4h làm việc nhưng vẫn luôn đạt lợi nhuận cao.
  • Khách mời quen thuộc chia sẻ cảm nhận, kinh nghiệm giao dịch chứng khoán trong cộng đồng NIK.
TOP COURSES
Loading...