Interests
avatar

Đào Trường Giang

0
0
0
  • Kinh nghiệm đào tạo tiếng Việt cho người Trung tại Trung Quốc 3 năm, phiên dịch tiếng Trung 8 năm.
  • Giám đốc trung tâm tiếng Trung Mr.Giang, thành lập từ năm 2012.
Đào Trường Giang
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đào Trường Giang

ABOUT
  • Kinh nghiệm đào tạo tiếng Việt cho người Trung tại Trung Quốc 3 năm, phiên dịch tiếng Trung 8 năm.
  • Giám đốc trung tâm tiếng Trung Mr.Giang, thành lập từ năm 2012.
TOP COURSES

No Related Course