Interests
avatar

Đào Thị Hạnh

1
1
0
  • Kinh nghiệm làm đồ handmade 4 năm
  • Trẻ trung và có tư duy sáng tạo cao
  • Từng giảng dạy tại các lớp học làm đồ handmade, may vá cho các học viên ở nhiều độ tuổi
  • Tạo ra nhiều sản phẩm túi xách độc đáo và đang kinh doanh đồ handmade
Đào Thị Hạnh
Courses: 1
Rating: 1
Followers: 0

Đào Thị Hạnh

ABOUT
  • Kinh nghiệm làm đồ handmade 4 năm
  • Trẻ trung và có tư duy sáng tạo cao
  • Từng giảng dạy tại các lớp học làm đồ handmade, may vá cho các học viên ở nhiều độ tuổi
  • Tạo ra nhiều sản phẩm túi xách độc đáo và đang kinh doanh đồ handmade
TOP COURSES
Loading...